ABCD

  

Smaller Default Larger


Aktualności

Regionalny Ośrodek Badania Ekonomii Społecznej zaprasza do zapoznania się z bardzo interesującym artykułem na temat ekonomii społecznej na Bałkanach.

Więcej...

 

Regionalny Ośrodek Badania Ekonomii Społecznej zaprasza w imieniu organizatora - Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CENTRUM TRÓJKI na szkolenie z zasad konstruowania projektów. Szkolenie odbędzie się w Suwałkach w dn. 25-26 lutego 2014 r.

Więcej...

Informujemy, że Fundacja Batorego ogłosiła "Konkurs dotacyjny 25 lat wolności". Dotację można otrzymać na działania związane z 25 rocznicą wydarzeń, które zapoczątkowały w Polsce i w innych krajach naszego regionu procesy demokratycznych przemian. O dotację mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia oraz grupy nieformalne.

Więcej...

Regionalny Ośrodek Badania Ekonomii Społecznej informuje o zaproszeniu wystosowanym przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT do wszystkich organizacji pozarządowych mających zarejestrowaną siedzibę w mieście Suwałki. Zaproszenie dotyczy udziału w spotkaniu, które odbędzie się w dniach 22-23 lutego 2014 r. i będzie poświęcone utworzeniu federacji organizacji pozarządowych z miasta Suwałki.

Więcej...