ABCD

  

Smaller Default Larger


Aktualności

Województwo podlaskie ma własną strategię rozwoju ekonomii społecznej:

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej został wypracowany przez Grupę ds. Strategicznych działającą w ramach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej, pod przewodnictwem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Informujemy organizacje pozarządowe z naszego Subregionu, że 4 marca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o rachunkowości. Projekt zakłada uproszczenia w sprawozdaniu finansowym dla "jednostek typu mikro", a proponowane zmiany mają objąć również stowarzyszenia i fundacje.

Więcej...

 

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej z Subregionu Suwalskiego do udziału w seminarium "Bezpieczny dom? Przemoc fizyczna i symboliczna wobec uchodźczyń i uchodźców". Seminarium odbędzie się w Warszawie 31 marca 2014 r., a jego organizatorami są: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Instytut Spraw Publicznych oraz Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Więcej...