ABCD

  

Smaller Default Larger


Aktualności

Regionalny Ośrodek Badania Ekonomii Społecznej informuje, że 1 stycznia 2015 r. rozpoczęło swoją działalność Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych (SCOP).

W dniu 19 stycznia 2015 r. przedstawiciele naszego Ośrodka wzięli udział w spotkaniu dotyczącym Regulaminu RUR. 

Przedstawiciele Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji wzięli udział w kolejnych Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej.