ABCD

  

Smaller Default Larger


Aktualności

Do 30 kwietnia 2015 r. – wypełniając PIT – mamy możliwość przekazania 1% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Chcesz skorzystać z Funduszy Europejskich? Starasz się o dofinansowanie prowadzonej działalności gospodarczej? Skorzystaj z usług świadczonych przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich działające na terenie naszego województwa.

Więcej...

Regionalny Ośrodek Badania Ekonomii Społecznej informuje o spotkaniu informacyjnym w dniu 28 kwietnia 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach na temat programu Erasmus+ Młodzież, Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W dniu 24 kwietnia 2015 r. przedstawiciele Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji wzięli udział w konferencji inaugurującej Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.