ABCD

  

Smaller Default Larger


Dotacje na utworzenie miejsc pracy

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej rozpoczęło nabór wniosków wśród grup, które zamierzają stworzyć przedsiębiorstwa społeczne. Każde nowoutworzone przedsiębiorstwo społeczne może pozyskać dotację w wysokości do 100 tys. zł oraz wsparcie pomostowe przez okres 12 pierwszych miesięcy funkcjonowania.

Więcej informacji na stronie PODLASKIEGO CENTRUM WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ