ABCD

  

Smaller Default Larger

OWES - Partner FRP.

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach - Partner Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach ma zaszczyt realizować w partnerstwie Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach". Projekt, którego liderem jest Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach współrealizujemy z Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Społecznej "PRYZMAT" w Suwałkach i Stowarzyszeniem "EUROREGION NIEMEN" w Suwałkach.

Realizacja Projektu możliwa jest dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

 

baner Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach

 

Osoby fizyczne oraz podmioty ekonomii społecznej (spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej) zainteresowane działalnością w sektorze ekonomii społecznej z terenu powiatów augustowskiego i sokólskiego zapraszamy do Punktów Informacyjnych:


Augustów, ul. Karola Brzostowskiego 2, lok. 101 (budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej), tel. 87 643 13 12, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

UWAGA! Od 1 stycznia 2014 roku - biuro w Augustowie mieści się przy ul. Karola Brzostowskiego 10A lok. 6 (budynek Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego).

UWAGA! Biuro zakończyło swoje działania 30.06.2014 r.


Sokółka, Plac Kościuszki 5 (budynek Spółdzielni Gminnej Samopomoc Chłopska), tel. 85 711 94 66, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

UWAGA! Biuro zakończyło swoje działania 30.06.2014 r.