ABCD

  

Smaller Default Larger

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 1. Minister Rafalska przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego

  30 października w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Przewodnictwo Rady przekazano minister Elżbiecie Rafalskiej.

 2. Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

  Z udziałem Minister Elżbiety Rafalskiej oraz Wiceministra Stanisława Szweda 22 września 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego.

 3. Wzmocnienie Rady Dialogu Społecznego

  Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, poświęcone przedstawieniu rekomendacji zmian do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, odbyło się 19 czerwca 2017 r. w Pałacu Prezydenckim.

 4. Longin Komołowski patronem Sali obrad Rady Dialogu Społecznego

  Sali obrad Rady Dialogu Społecznego nadano 23 marca imię Longina Komołowskiego, zmarłego 30 grudnia 2016 r. byłego wicepremiera, ministra pracy i mediatora. W uroczystości wzięła udział minister Elżbieta Rafalska.

 5. Konferencja "Krajowy Dialog o Przyszłości Pracy"

  Zapraszamy na konferencję "Krajowy Dialog o Przyszłości Pracy", która odbędzie się 7 grudnia 2016 r.  w gmachu MRPiPS. 

 6. Rok pracy Rady Dialogu Społecznego

  Rada Dialogu Społecznego podsumowała na uroczystym posiedzeniu w Pałacu Prezydenckim rok swojej działalności. 

 7. Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

  W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Piotr Duda, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

 8. Związki zawodowe dla osób wykonujących pracę zarobkową oraz wolontariuszy i stażystów

  Prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych będą miały wszystkie osoby świadczące osobiście pracę za wynagrodzeniem, niezatrudniające do tej pracy innych osób. 

 9. Zmiany w dialogu społecznym w regionach

  Tworzenie i zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego (WRDS) zostanie przeniesione z urzędów marszałkowskich do wojewodów – zakłada projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, przygotowany przez resort rodziny i pracy

   
 10. Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

  W CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne RDS, które prowadził Piotr Duda.