ABCD

  

Smaller Default Larger


Aktualności

Umowa na prowadzenie Podlaskiego Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej podpisana !

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować , iż w środę, 7 czerwca br.  w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt.  Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej.

Projekt przygotowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno – gospodarczym województwa podlaskiego.  Projekt, którego fundacja jest jednym z partnerów realizowany będzie w partnerstwie z Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w Suwałkach, Stowarzyszeniem „Euroregion Niemen” oraz Parkiem Naukowo – Technologicznym Polska – Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.

Prezydent Miasta Suwałki Pan Czesław Renkiewicz zaprosił po raz kolejny przedstawiciela Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach do uczestnictwa w kapitule II edycji konkursu bizneSÓWKI.

Składamy Państwu serdeczne życzenia radości płynącej ze Świąt Wielkanocnych! Niech przesłanie tych Świąt stanie się bodźcem i źródłem siły dla podejmowania nowych wyzwań!

Zespół Regionalnego Ośrodka Badania Ekonomii Społecznej

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizacji działań statutowych na rzecz rozwoju lokalnego, wspierania przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej włączyła się w działania  z zakresu aktywizacji i pobudzania rozwoju suwalskiej przedsiębiorczości w ramach ogłoszonego przez Urząd Miasta konkursu "bizneSÓWKI".

Więcej...

Strona 1 z 14